อัจฉรา รัตนนิคม จพง.พช.ชำนาญงาน ร่วมออกตรวจเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม แก่คณะผู้ตรวจราชการระดับกรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มข้าวคุณแม่

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางอัจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นางอัจฉรา รัตนนิคม จพง.พช.ชำนาญงาน ร่วมออกตรวจเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม แก่คณะผู้ตรวจราชการระดับกรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มข้าวทิพมนต์

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้นางอัจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พอ.ธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ จักรชุม นว.พช.ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP และบริการงานพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พอ.ธาตุพนม มอบหมายให้นางศิริพรรณ  จัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ชัญญานุช บุญตา นว.พช.ชำนาญการ ติดตาม การจัดเวทีประชาคมของวิทยากร ครู ค. บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุพนม

  นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางชัญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาด้านการสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สำหรับผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ผู้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 4 จำนวน 264 คน ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.พระกลางทุ่ง ต.แสนพัน และ ต.อุ่มเหม้า

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมกับวิทยากร ค [...]
อ่านเพิ่มเติม