พช.ธาตุพนม ร่วมกับเครือข่าย Otop ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าฝ้ายผ้าพื้นเมือง และผ้าลายมุก เพื่อประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พช.ธาตุพนม ร่วมกับเครือข่าย Otop ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าฝ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม : ร่วมการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2565

พช.ธาตุพนม : ร่วมการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งต [...]
อ่านเพิ่มเติม