พช.ธาตุพนม ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปปลา (ปลานิลเค็ม) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

พช.ธาตุพนม ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปปลา (ปลานิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดก วัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom Meeting)

พช.ธาตุพนม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP [...]
อ่านเพิ่มเติม