พช.ธาตุพนม ร่วมพิธีวางเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

พช.ธาตุพนม ร่วมพิธีวางเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลนาหนาด

พช.ธาตุพนม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลความ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลดอนนางหงส์

พช.ธาตุพนม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลความ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบมัวนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์”

พช.ธาตุพนม kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. [...]
อ่านเพิ่มเติม