พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 น. ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ณ ลานหน้าว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย (ใส่ผ้าไทย ให้สนุก) และติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. นายศิริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม