พช.ธาตุพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือผ่าน “กองทุนปันสุขอำเภอธาตุพนม”

พช.ธาตุพนม  ร่วมมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับความเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม– -ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม

พช.ธาตุพนม– -ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาในห้วงเทศกาลเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.ธาตุพนม  ร่วมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.ธาตุพนม  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเ [...]
อ่านเพิ่มเติม