พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านนวลพัฒนา หมู่ 11 ตำบลดอนนางหงส์

พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) ตำบลอุ่มเหม้า

พช.ธาตุพนม ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนผู้ผ่า [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านยางคำ ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

📣พช.ธาตุพนม ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านยา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านชาติพัฒนาชาติไทย ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

📣พช.ธาตุพนม ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านช [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านอุ่มเหม้า หมู่ 1 ตำบลอุ่มเหม้า

📣พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ session call

พช.ธาตุพนม ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอำเภอ, [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟัง (Video Conference) เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน มุ่งเน้นในการข้อมูล สื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

พช.ธาตุพนม ร่วมรับฟัง (Video Conference) เปิดตัวแพลตฟอร [...]
อ่านเพิ่มเติม