พก.ลงพืนที่การดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563

Happiness@ธาตุพนม วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 1 [...]
อ่านเพิ่มเติม

Happiness@ธาตุพนม วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นางสาวจุลีพร กาจิต พัฒนากรตำบลอุ่มเหม้า พร้อมทีมงาน เตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านโนนงาม ม.5 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม

[...]
อ่านเพิ่มเติม