พช.ธาตุพนม ร่วมกับเครือข่าย Otop ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าฝ้ายผ้าพื้นเมือง และผ้าลายมุก เพื่อประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พช.ธาตุพนม ร่วมกับเครือข่าย Otop ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าฝ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการ ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

พช.ธาตุพนม ร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการ ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

พช.ธาตุพนม ร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา [...]
อ่านเพิ่มเติม