พช.ธาตุพนม ร่วมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.ธาตุพนม  ร่วมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.ธาตุพนม  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ร่วมติดตามเยี่ยนมเยือนครัวเรือนเป้าหมายโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม ร่วมติดตามเยี่ยนมเยือนครัวเรือนเป้าหมายโครงก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม– ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการ 90พรรษา 999 ทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน

พช.ธาตุพนม– ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการ 90พรรษา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ธาตุพนม  เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม– จัดฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พช.ธาตุพนม– จัดฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแล [...]
อ่านเพิ่มเติม