พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธาตุพนม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ในซุ้มหมู่บ้านรักษาศีลห้าเนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้าวัดพ [...]
อ่านเพิ่มเติม