มิติที่ 2

มิติที่ 2

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิ๊กที่นี่

คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  คลิ๊กที่นี่

มาตรฐานในการให้บริการประชาชน 3 กระบวนการ  คลิ๊กที่นี่

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563  คลิ๊กที่นี่

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563  คลิ๊กที่นี่

(Visited 12 times, 1 visits today)