พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2565

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม  2565  เวลา 08.00 น. ณ หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

นายปิตานนท์  ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565  บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ในการนี้ นายชุมพล  ยิ่งล้ำ  พัฒนาการอำเภอธาตุพนม  ได้มอบหมายนางสาวดวงจันทร์  เหล่าสุวรรณ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา         “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ด้วย

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

อำเภอธาตุพนม : ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ นครพนม เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

(Visited 17 times, 1 visits today)