พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.ธาตุพนม  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายปิตานนท์  ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ  ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอธาตุพนมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 

ในการนี้ นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอธาตุพนม  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

อำเภอธาตุพนม : ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ นครพนม เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

(Visited 13 times, 1 visits today)