พช.ธาตุพนม ร่วมพิธีวางเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

พช.ธาตุพนม ร่วมพิธีวางเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

 

วันอังคาร ที่ 19  ตุลาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ  บ้านยางคำ  หมู่ 6  ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ  มานิตย์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ผู้ประสานงานตำบลอุ่มเหม้า ร่วมพิธีวางเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย กรณี นางอารมณ์  เปลื่องปลาย  บ้านเลขที่  163  หมู่ 6 ตำบลอุ่มเหม้า ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ไม่เหมาะสมบ้านพักอาศัยทรุกโทรม  ไม่มั่นคงถาวร ประกอบกับครอบครัวมีสมาชิกเป็นเด็กและผู้หญิง โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้มีแนวทางช่วยเหลือบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมและหน่ายงานอื่นๆ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 14 times, 1 visits today)