พช.ธาตุพนม ขับเคลื่อนกิจกรรม ถนนกินได้ ตำบลน้ำก่ำ

พช.ธาตุพนม  ขับเคลื่อนกิจกรรม ถนนกินได้ ตำบลน้ำก่ำ

 

วันพุธ ที่ 25  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 น. ณ  บ้านแก่งโพธิ์  หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

 

นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ น.ส.ชนิกา หล้าโน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำก่ำ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน้ำก่ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ ดำเนินกิจกรรมถนนกินได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20 คน พืชผักที่ปลูกได้แก่ พริก, มะเขือ, มะละกอ, ข่า, ฟ้าทะลายโจร, ต้นหอม, ผักแพว, กะเพรา, โหระพา, ขิง

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 1 times, 1 visits today)