พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมอบมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน (ผ่านระบบ Zoom Webinar)

พช.ธาตุพนม ร่วมกิจกรรมอบมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน (ผ่านระบบ Zoom Webinar)

^^วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ มานิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมอบมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ ภาคประชาชน (ผ่านระบบ Zoom Webinar) จัดโดยสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 9 times, 1 visits today)