พช.ธาตุพนม ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) ตำบลอุ่มเหม้า , ตำบลนาถ่อน

พช.ธาตุพนม  ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) ตำบลอุ่มเหม้า , ตำบลนาถ่อน

 

^^วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ บ.อุ่มเหม้า ม.1 ต.อุ่มเหม้า  และ บ.ดงก้อม ม.8 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม   จ.นครพนม

 

^^นางวรนุช  กรุงเกตุ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม  ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) ครัวเรือนนายนิรุตต์  ส่งเสริม  หมู่ 1  ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  และครัวเรือนนายศราวุฒิ  พนาจันทร์ หมู่ 8 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม  เพื่อเป็นการติดตาม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงาน โคก หนอง นาฯ  ทั้งนี้  นางวรนุช  กรุงเกตุ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม  ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้แก่ครัวเรือนนายนิรุตต์  ส่งเสริม และครัวเรือนนายศราวุฒิ  พนาจันทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม  ต่อยอดกิจกรรม ต่อไป

 

^^ในการนี้นายชุมพล  ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม  ได้มอบหมายให้นางสาวดวงจันทร์ เหล่าสุวรรณ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล) และนายธีรวุฒิ  มานิตย์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานตำบลอุ่มเหม้า,ตำบลนาถ่อน) ร่วมลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) ตำบลอุ่มเหม้า ,ตำบลนาถ่อน  ในครั้งนี้ด้วย

 

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

 

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 9 times, 1 visits today)