พช.ธาตุพนม จัดทำโรงทาน เพื่อบริการแก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต

พช.ธาตุพนม จัดทำโรงทาน เพื่อบริการแก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต

^^ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครพนม,โรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

^^ในการนี้นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอธาตุพนม ร่วมจัดทำโรงทาน เพื่อบริการแก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

“พช.ธาตุพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 8 times, 1 visits today)