นางอัจฉรา รัตนนิคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เป็นผู้แทนพัฒนาการอำเภอธาตุพนม รับมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 20 ก.ค.2560 นางอัจฉรา รัตนนิคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เป็นผู้แทนพัฒนาการอำเภอธาตุพนม รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 700 ดอกจากโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

(Visited 33 times, 1 visits today)