“ท่าตะโก So good” นายอำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบทุนเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 นายพีระ คำศรีจันทร์ พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระ ค [...]
อ่านเพิ่มเติม