“ท่าตะโก So good” รกท.พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามการดำเนินการจัดเก็บและประมาณผลข้อมูล จปฐ./กชช.2ค อำเภอท่าตะโก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวขวัญดาว [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมมอบเฟสชิลล์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระ คำศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” นายอำเภอท่าตะโก มอบแนทางการดำเนิงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรี จำกัดเพดานวงเงินกู้ ลดภาระการส่งใช้คืนเงินกู้

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบ [...]
อ่านเพิ่มเติม