“ท่าตะโก So good” พช ท่าตะโก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบกล้าผักให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลหนองหลวง

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ แด่นายอำเภอท่าตะโก ,เกษตรท่าตะโก และประมงท่าตะโก

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย”

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบุญ วงศ์ [...]

อ่านต่อ

“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกันยายน 2565)

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสมบุญ วงศ์วั [...]

อ่านต่อ