“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ผุดงานริเริ่มสร้างสรรค์ : ต่อยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้นแบบ – หมู่บ้านต้นแบบ – ตำบลต้นแบบ – อำเภอต้นแบบ

เมื่อวันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาก [...]
อ่านเพิ่มเติม