“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงทางอาหาร แก้จนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ [...]

อ่านต่อ

“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างสมาชิกและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มสตรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพีระ คำ [...]

อ่านต่อ

“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก และผู้นำชุมชนบ้านชะลอมแหน หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง นำหมู่บ้านเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพีระ คำ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลดแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชน ผ่านแอปพลิเคชั่น “Click ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งประ [...]

อ่านต่อ