“ท่าตะโก So good” พจ.นครสวรรค์ ติดตามให้กำลังแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ผุดงานริเริ่มสร้างสรรค์ : ต่อยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้นแบบ – หมู่บ้านต้นแบบ – ตำบลต้นแบบ – อำเภอต้นแบบ

เมื่อวันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาก [...]
อ่านเพิ่มเติม