“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก มอบหมายเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงครัวเรือนโคก หนอง นา

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่  23 ตุลาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสมบุญ วงศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ท่าตะโก So good” พจ.นครสวรรค์ ติดตามให้กำลังแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษ [...]
อ่านเพิ่มเติม