ประวัติความเป็นมา

 อำเภอท่าตะโก เริ่มตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2443 อยู่ที่บ้านเขาน้อย ตำบลท่าตะโก  เรียกว่า อำเภอเขาน้อย หรือ อำเภอดอนคา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เพราะเขาน้อยและดอนคา อยู่ติดกัน  สมัยนั้นนิยมเรียกตำบลที่ตั้งของอำเภอ และนายอำเภอคนแรกชื่อ หลวงมหาดไทย
พ.ศ. 2460 จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นอำเภอท่าตะโก มีหลวงวรรักษ์บุราภิรมย์ เป็นนายอำเภอคนแรก
สาเหตุชื่ออำเภอท่าตะโกนั้น มีประวัติมาว่า เมื่อมีราษฎรมาตั้งบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่นในระยะนี้ คือ บริเวณริมคลองมีท่าน้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีต้นตะโกใหญ่ขึ้นอยู่ ใช้เป็นที่อาศัยร่มเงาเวลาประชาชนไปตักน้ำ อาบน้ำ หรือนำวัว ควายไปพัก  ประชาชนทั่วไปจึงเรียกว่า ตำบลท่าตะโก เมื่อมาตั้งเป็นอำเภอที่นี้อีก จึงใช้ชื่อว่า อำเภอท่าตะโก มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

 

อำเภอท่าตะโกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่าตะโก   (Tha Tako)   7 หมู่บ้าน             6. ดอนคา   (Don Kha)   17 หมู่บ้าน
2. พนมรอก   (Phanom Rok)   14 หมู่บ้าน             7. ทำนบ   (Thamnop)   6 หมู่บ้าน
3. หัวถนน   (Hua Thanon)   10 หมู่บ้าน             8. วังใหญ่   (Wang Yai)   9 หมู่บ้าน
4. สายลำโพง   (Sai Lamphong)   16 หมู่บ้าน             9. พนมเศษ   (Phanom Set)   10 หมู่บ้าน
5. วังมหากร   (Wang Mahakon)   11 หมู่บ้าน             10. หนองหลวง   (Nong Luang)   11 หมู่บ้าน

คำขวัญประจำอำเภอ

หลวงพ่อศิลางามเลิศ ถิ่นกำเนิดนครจำคา งามสง่าเขาโคกเผ่น วัฒนธรรมเด่นไทยทรงดำ

(Visited 2,974 times, 1 visits today)