“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก และเครือข่ายโคก หนอง นา พช.ท่าตะโก ร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้นายสากล รุ่งทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเครือข่ายโคก หนอง นา พช.ท่าตะโก ร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว อีกทั้งจัดกิจกรรมเสวนาการทำปุ๋ยชีวภาพ และการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายโคก หนอง นา พช.ท่าตะโก ณ แปลงโคก หนอง นา (นางสวิง แสงทิม) บ้านสายลำโพงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)