“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ อำเภอลาดยาว

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2565 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้นางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์ทุมพระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,นายธีรพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเกียรติศักดิ์ ยาอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำทีมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเขาค้างคาว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ บ้านเทียนชัย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต พัฒนาการอำเภอลาดยาว และนายสมเจตน์ สวนสลา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอลาดยาว ช่วยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)