“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ร่วมรับใบประเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับอำเภอท่าตะโกในการส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอนครสวรรค์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐพล แสงสอาด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก

รับใบประเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับอำเภอท่าตะโก ในการส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอนครสวรรค์ (ชุดทีม) เพื่อสืบสานผ้าถิ่นไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มอบในการประชุมกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

จากนั้น พช.ท่าตะโก ได้ให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอลาวครั่งบ้านหัวถนนกลาง ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอไปจัดแสดงและจำหน่ายในการประชุมกรมการจังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ที่จำหน่ายในครั้งนี้ ด้วย

 

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)