“ท่าตะโก So good” พช.ท่าตะโก ทำ Workshop “เหลียวหลัง แลหน้า พช.ท่าตะโก”

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก Workshop “เหลียวหลัง แลหน้า พช.ท่าตะโก”

๔ ด้าน
• งาน
• งบ
• ระบบ
• คน

๔ ประเด็น
• ความความหวัง
• สิ่งที่เป็นจริง
• ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
• จะทำอย่างไรต่อไป

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)