“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอท่าตะโก

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาอำเภอท่าตะโก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากอุทกภัย พายุเตี้ยนหมู่ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโก ทั้ง 10 ตำบล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก (ชั้น 2) โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธาน

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)