“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาอำเภอท่าตะโก เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าตะโก เพื่อพิจารณาอนุญาตการจัดแสดงแคมป์ไดโนเสาร์ เครื่องเล่น และบ้านบอล ที่ห่างสรรพสินค้าโลตัส สาขาท่าตะโก ในวันที่ 13-17 มกราคม 2565 และการพิจารณาอนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบปกติของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก (ชั้น 2)

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)