“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก สร้างพลังเครือข่ายประชารัฐพัฒนาท่าตะโก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ร่วม นายอิทธิพัทธ์ พงษ์สาโรจน์ ประธานเครือข่ายเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอท่าตะโก

ในการนี้ ได้มีการสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการกองทุนร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ชุมชน หมู่บ้าน อาทิ เช่น การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาในหมู่บ้าน ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอท่าตะโก เป็นอย่างดี ณ ที่ทำการเครือข่าย กทบ.อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)