“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ประชุมทีม สพอ.ท่าตะโก ลุยงานช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานพัฒนาชุมชนในช่วงท้ายปีงบประมาณ การวางแผนการทำงานในส่วนที่เหลือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็ขทันตามกำหนดเวลา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)