“พช.ท่าตะโก Sogood” พอ.ท่าตะโก สนับสนุนทีมขับเคลื่อนเดินหน้าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ติดตามการประชุมชี้แจงอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

• ตำบลวังมหากร
• ตำหัวถนน
• ตำบลดอนคา

โดยนายกัณตภณ พินิจการ ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ สพอ.ท่าตะโก พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวถนน ตำบลวังมหากร ตำบลพนมรอก และนางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์ทุมพระ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดอนคา

ในการนี้ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ได้พบปะมอบแนวทาง ความสำคัญ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และให้กำลังใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)