“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ให้ความรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านพี่สู่บ้านน้อง ต.วังใหญ่

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ำร้อมทีมพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก ร่วมพบปะผู้นำตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก พร้อมกับให้ความรู้ ความเข้าใจโครงการจิตอาสาพระราชทาน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติ ขยายผลบ้านพี่สู่บ้านน้อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ที่ทำการกำนันตำบลวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักหลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้นำได้นำไปขยายผลในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ขยายวงกว้างและครอบคลุมในทุกพื้นที่ของหมู่บ้านต่อไป

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)