“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมขอเปิดเขตผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ.ท่าตะโก

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าตะโก (ก.ช.ภ.อ.ท่าตะโก) ครั้งที่ 3/2564 ในการนี้ นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ร่วมประชุม ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านการเกษตรตามที่ อปท.ได้สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโก คือ ฝนแล้ง ห้วง 15 มิถุนายน – ปลายเดือนสิงหาคม 2564 จาก 10 ตำบล โดยประมาณ 5,795 ราย ความเสียหาย 116,976 ไร่

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)