“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก ชั้น 2 โดยผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาชถมชน/ผู้นำชุมชน

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)