“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก พบปะอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต.วังใหญ่

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก พร้อมทีมพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.) ปี 2564 แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล และตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ที่ทำการกำนันตำบลวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)