“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

เมื่อวันจันทร์ 13 กันยายน 2564 อำเภอท่าตะโก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจาก 10 ตำบล ดังนี้

เวลา 09.30 น
– ตำบลวังมหากร
– ตำบลพนมรอก
– ตำบลหัวถนน
– ตำบลหนองหลวง
– ตำบลสายลำโพง
เวลา 13.30 น.
– ตำบลทำนบ
– ตำบลดอนคา
– ตำบลวังใหญ่
– ตำบลท่าตะโก
– ตำบลพนมเศษ
โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวธนพร คดอ่ำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมนักวิชาการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)