“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าตะโก

เมื่อวันศุกร์ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าตะโก ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าตะโก โดยเข้าร่วมประชุมและชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข้อราชการแจ้งในที่ประชุมฯ ดังนี้

1. ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และถ่ายทำวาไรตี้ “เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู”
2. การจำหน่าย OTOP สัมมาชีพชุมชน ผักปลอดภัย
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา
4. เพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี
5. กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
6. การประกวดหมู่บ้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

“สถานีข่าว CNS ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)