“ท่าตะโก So good” การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นายณัฐจักร ชำนิชลทิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตะโก ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก โดยมี นายวิทยา อัลดุลเลาะห์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (ปลัดอาวุโส) รักษาราชการแทน นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานการประชุม

“สถานีข่าว CNS ท่าคะโก” รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)