นายเนตร ขันคำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thatakiab วันที่ 12 มี.ค. 2565

สพอ.ท่าตะเกียบ รับมอบ ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และร่วมโครงการรวมพลังสตรีสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

บริการของเรา