@ตาก เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

? วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ?

(Visited 48 times, 1 visits today)