นายประจวบ เจนนัดที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าสองยางอำเภอท่าสองยาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก