สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ ดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ โดยว่าที่ ร.ต.หญิง กานติกานต์ บัวเนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าแซะ ทีมพัฒนากร ผอ.รพ.สลุย และ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันปลูกผักตามโครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ วัดเนินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ให้ประชาชนได้ร่วมกัน ปลูก ดูแลรักษา และบริหารจัดการ

(Visited 20 times, 1 visits today)