สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

นายโชคดี ยิ่งล้ำ

รักษาการพัฒนาการอำเภอท่าแซะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน