ตระกร้าจากเชือกมัดฟาง

ชื่อ – สกุล : น.ส.จรัสศรี อัศวเดชาชาญยุทธิ์
ที่อยู่ : ๙/๒๒๒ ม.๑๐ ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ อย ๑๓๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๐๕๘๖๔๖๓

(Visited 60 times, 1 visits today)