เวทีประชาคมตั้งปณิธานฯ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ บ้านหัวหิน หมู่ที่ 2 ต.ท่าหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ โดย นางอรสา ศรีสุพรรณ นั [...]

อ่านต่อ

เวทีประชาคมตั้งปณิธานฯ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ บ้านช้าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ โดย นางอรสา ศรีสุพรรณ นั [...]

อ่านต่อ

เวทีประชาคมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ม.12 ต.หนองขนาก

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ โดย นาง [...]

อ่านต่อ

เวทีประชาคมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ม.11 ต.หนองขนาก

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ โดย นาง [...]

อ่านต่อ