ประชุมการจัดทำแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพอ.ท่าเรือ🎤 6 สิงหาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่าพัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล ประจำเดือนสิงหาคม

สพอ.ท่าเรือ 5 สิงหาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สพอ.ท่าเรือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สพอ.ท่าเรือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.ท่าเรือ🎤 18 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ