🎉ขุดวันที่สองต่อเนื่อง พช.ท่าเรือขับเคลื่อน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ที่ท่าเจ้าสนุก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ขุดวันที่สองต่อเนื่อง พช.ท่าเรือขับเคลื่อน โคก หนอง นา [...]

อ่านต่อ

🎉ขุดต่อเนื่อง พช.ท่าเรือขับเคลื่อน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ที่ท่าเจ้าสนุก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ขุดต่อเนื่อง พช.ท่าเรือขับเคลื่อน โคก หนอง นา กรมการพัฒ [...]

อ่านต่อ

🎉ประเดิมแปลงแรก พช.ท่าเรือขับเคลื่อน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ที่บ้านบึง วังแดง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ประเดิมแปลงแรก พช.ท่าเรือขับเคลื่อน โคก หนอง นา กรมการพ [...]

อ่านต่อ

สำรวจ วัดระยะ และวัดระดับสำหรับจัดทำผังบ่อ ด้วยกล้องรังวัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา

🕹 สพอ.ท่าเรือ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 📌 นาย [...]

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อแจ้งความคืบหน้า และกำหนดแผนการดำเนินงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงขอบเขตของพื้นที่ให้ตรงกับรูปแบบของโคก หนอง นา

🕹 สพอ.ท่าเรือ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 📌 นาย [...]

อ่านต่อ

OTOP อำเภอท่าเรือ จัดกิจกรรม “ขายยังไงให้ปัง” เพื่ออบรมเทคนิคการขาย การประชาสัมพันธ์

🕹 สพอ.ท่าเรือ วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. 📌 นายม [...]

อ่านต่อ