ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ
ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ชั้น ๒ ถนนท่าเรือ - ภาชี
ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๓๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๔-๒๐๓๕
โทรสาร ๐-๓๕๓๔-๒๐๓๕
อีเมล์ Ayothayatharuea@hotmail.com

 

(Visited 1,473 times, 1 visits today)