มอบวัสดุตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการมอบต้นไม้พืชผักสวนครัว และเมล็ดพันธุ์พืช

สพอ.ท่าเรือ
8 เมษายน 2564
นายมรุต ภูมิมี พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นายธีทัต รังสร้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบวัสดุ ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการมอบต้นไม้พืชผักสวนครัว และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)