ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือนกันยายน 2563

สพอ.ท่าเรือ
1 กันยายน 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือนกันยายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)