ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

สพอ.ท่าเรือ
31 สิงหาคม 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ประจำเดือนสิงหาคม/2563 เพื่อรับมอบนโยบายต่อการปฏิบัติราชการ โดยมีนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ

(Visited 2 times, 1 visits today)