นำผู้ประกอบการ OTOP อำเภอท่าเรือ โดยมีผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 10 ราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

สพอ.ท่าเรือ
1 กันยายน 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนำผู้ประกอบการ OTOP อำเภอท่าเรือ โดยมีผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 10 ราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือนกันยายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)