ติดตามครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว

สพอ.ท่าเรือ?
6 สิงหาคม 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว ตามการดำเนินงาน “น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโดยการส่งเสริมระยะที่ ๒ ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักของตนเอง เพื่อจะได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภค และเน้นหนักจากระยะที่ ๑ คือการดำเนินงานความต่อเนื่องคือพลัง ณ หมู่ที่​ 3​ บ้านบางม่วง ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระยครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)