ลงพื้นที่ปฏิบัติการ Quick Win ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐วัน ฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ปฏิบัติการ Quick Win ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐วัน ฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเ [...]

อ่านต่อ