โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม

6 มีนาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลอย

5 มีนาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง

5 มีนาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขนาก

5 มีนาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบ [...]

อ่านต่อ